Announcement
ORIENTATION FOR STD.11 - SESSION 2024-25 WILL BE HELD ON 06.04.2024 FROM 9:00 AM TO 10:00 AM. - PRINCIPAL    

RAJENDRA VIDYALAYA

Jamshedpur, Jharkhand

(Affiliated to ICSE, Affiliation No. : JH023/1978 )
Top banner
Card image
OMISHA SHREE

1st Topper With 98.60%

Card image
SEJAL SAUMYA

2nd Topper With 98.40%

Card image
SAMAGRA BHARTI

3rd Topper With 97.08%

Card image
SAYANIKA GHOSH

3rd Topper With 97.08%

RAJENDRA VIDYALAYA, JAMSHEDPUR
HIGHLIGHTS OF THE ICSE EXAM 2022 1ST TEN TOPPERS
Rank Name AGV ENG + 3 Best in %
1 SHASHANK CHOUDHARY 98.6
2 ANKESH KUMAR SINGH 98.4
3 AYUSH KUMAR JHA 98.2
3 KHUSH AGARWAL 98.2
4 APRAJITA KUMARI 98.0
5 MIHIT KUMAR 97.8
6 ANIRBAN MISRA 97.4
7 NILARPAN DUTTA 97.0
7 SATYAM PANDEY 97.0
7 AKSHATA SHAMBHAVI 97.0
RAJENDRA VIDYALAYA, JAMSHEDPUR
HIGHLIGHTS OF THE ICSE EXAM 2021 1ST TEN TOPPERS
Rank Name AGV ENG + 3 Best in %
1 DEVIKA SHRIVASTAVA 98.8
2 SHIVEN SHARMA 98.6
3 ARPIT RANJAN 98.4
4 SUMEDHA SEN 97.8
5 PRIYANSHU DAS 97.6
6 ANSH THAKUR 97.2
6 SATWIK MAITI 97.2
7 ADITYA BHARDWAJ 96.8
7 ANUSHA SINGH 96.8
7 AYUSH ADITYA 96.8
RAJENDRA VIDYALAYA, JAMSHEDPUR
HIGHLIGHTS OF THE ICSE EXAM 2020 1ST SIXTEEN TOPPERS
Rank Name AGV ENG + 4 Best in %
1 OMISHA SHERE 98.6
2 SEJAL SAUMYA 98.4
3 SAMAGRA BHARTI 97.8
3 SAYONIKA GHOSH 97.8
4 HARSH NANNRA 97.6
4 ADITYA RAJ 97.6
5 SOMRAJ BOSE 97.4
6 PRIYANSHU RAJ 98.6
7 RISHAV RAJ 96.7
8 AYUSHI ANAND 96.6
RAJENDRA VIDYALAYA, JAMSHEDPUR
HIGHLIGHTS OF THE ICSE EXAM 2023 1ST TENTH TOPPERS
Rank Name AGV ENG + 3 Best in %
1 AJITESH SEETESH 99.0
2 KULDIP SEN 98.6
3 ANSHIKA 98.0
4 STAVYA RAJ 98.0
5 DHRUV H VADODARIA 97.4
6 ANCHIT SHRIVASTAVA 97.2
7 VIVEK KUMAR 97.0
8 BINAYAK MUKHERJEE 96.6
9 ADARSH CHOUDHARY 96.4
10 VINIT KUMAR 96.2
RAJENDRA VIDYALAYA, JAMSHEDPUR
HIGHLIGHTS OF THE ICSE EXAM 2023 1ST TENTH TOPPERS
Rank Name AGV ENG + 3 Best in %
1 AJITESH SEETESH 99.0
2 KULDIP SEN 98.6
3 ANSHIKA 98.0
4 STAVYA RAJ 98.0
5 DHRUV H VADODARIA 97.4
6 ANCHIT SHRIVASTAVA 97.2
7 VIVEK KUMAR 97.0
8 BINAYAK MUKHERJEE 96.6
9 ADARSH CHOUDHARY 96.4
10 VINIT KUMAR 96.2
;