Announcement
Congratulations to all for their outstanding performance in board results.

RAJENDRA VIDYALAYA

Jamshedpur, Jharkhand

(Affiliated to ICSE, Affiliation No. : JH023/1978 )
Top banner
Card image
OMISHA SHREE

1st Topper With 98.60%

Card image
SEJAL SAUMYA

2nd Topper With 98.40%

Card image
SAMAGRA BHARTI

3rd Topper With 97.08%

Card image
SAYANIKA GHOSH

3rd Topper With 97.08%

RAJENDRA VIDYALAYA, JAMSHEDPUR
HIGHLIGHTS OF THE ICSE EXAM 2022 1ST TEN TOPPERS
Rank Name AGV ENG + 3 Best in %
1 SHASHANK CHOUDHARY 98.6
2 ANKESH KUMAR SINGH 98.4
3 AYUSH KUMAR JHA 98.2
3 KHUSH AGARWAL 98.2
4 APRAJITA KUMARI 98.0
5 MIHIT KUMAR 97.8
6 ANIRBAN MISRA 97.4
7 NILARPAN DUTTA 97.0
7 SATYAM PANDEY 97.0
7 AKSHATA SHAMBHAVI 97.0
RAJENDRA VIDYALAYA, JAMSHEDPUR
HIGHLIGHTS OF THE ICSE EXAM 2021 1ST TEN TOPPERS
Rank Name AGV ENG + 3 Best in %
1 DEVIKA SHRIVASTAVA 98.8
2 SHIVEN SHARMA 98.6
3 ARPIT RANJAN 98.4
4 SUMEDHA SEN 97.8
5 PRIYANSHU DAS 97.6
6 ANSH THAKUR 97.2
6 SATWIK MAITI 97.2
7 ADITYA BHARDWAJ 96.8
7 ANUSHA SINGH 96.8
7 AYUSH ADITYA 96.8
RAJENDRA VIDYALAYA, JAMSHEDPUR
HIGHLIGHTS OF THE ICSE EXAM 2020 1ST SIXTEEN TOPPERS
Rank Name AGV ENG + 4 Best in %
1 OMISHA SHERE 98.6
2 SEJAL SAUMYA 98.4
3 SAMAGRA BHARTI 97.8
3 SAYONIKA GHOSH 97.8
4 HARSH NANNRA 97.6
4 ADITYA RAJ 97.6
5 SOMRAJ BOSE 97.4
6 PRIYANSHU RAJ 98.6
7 RISHAV RAJ 96.7
8 AYUSHI ANAND 96.6
RAJENDRA VIDYALAYA, JAMSHEDPUR
HIGHLIGHTS OF THE ICSE EXAM 2023 1ST TENTH TOPPERS
Rank Name AGV ENG + 3 Best in %
1 AJITESH SEETESH 99.0
2 KULDIP SEN 98.6
3 ANSHIKA 98.0
4 STAVYA RAJ 98.0
5 DHRUV H VADODARIA 97.4
6 ANCHIT SHRIVASTAVA 97.2
7 VIVEK KUMAR 97.0
8 BINAYAK MUKHERJEE 96.6
9 ADARSH CHOUDHARY 96.4
10 VINIT KUMAR 96.2
RAJENDRA VIDYALAYA, JAMSHEDPUR
HIGHLIGHTS OF THE ICSE EXAM 2023 1ST TENTH TOPPERS
Rank Name AGV ENG + 3 Best in %
1 AJITESH SEETESH 99.0
2 KULDIP SEN 98.6
3 ANSHIKA 98.0
4 STAVYA RAJ 98.0
5 DHRUV H VADODARIA 97.4
6 ANCHIT SHRIVASTAVA 97.2
7 VIVEK KUMAR 97.0
8 BINAYAK MUKHERJEE 96.6
9 ADARSH CHOUDHARY 96.4
10 VINIT KUMAR 96.2
RAJENDRA VIDYALAYA, JAMSHEDPUR
HIGHLIGHTS OF THE ICSE EXAM 2024 1ST TWENTY NINE TOPPERS
Rank Name AVG ENG + 4 Best in %
1 PRATYUSH MISHRA 98.8
2 RAJESHREE SHARMA 98.2
2 V V MANASVI 98.2
3 ADITYA PANDEY 97.2
3 SHRIMAN KASHYAP 97.2
4 MOHAMMAD BILAL 97
4 NIKHIL PANDEY 97
4 DHRUV KATYAYAN 97
4 KHUSHI KUMARI 97
4 SAMARTH SHEKHAR 97
5 SAMPRITI BISWAS 96.8
5 ASTHA KUMARI 96.8
6 VARUN KUMAR 96.6
7 RUPSA DUTTA 96.4
8 ABHISHEK KUMAR 96.2
9 RUDRA KUMAR 96
9 ARCHIT AVANEESH 96
9 KAUSHIK RAJ 96
10 HARSHWARDHAN RAJ 95.8
10 SHAURYA GUPTA 95.8
10 SHAURYA PRAKASH 95.8
11 DIPTOROOP DEB 95.4
11 HARSH RAJ SINGH 95.4
11 SAMIKSHA SINGH 95.4
11 ADITYA BHARDWAJ 95.4
11 SAMRUDDHI OJHA 95.4
12 POORVANGI PARASHAR 95
12 SOHAM VERMA 95
12 ARYAN BHARDWAJ 95
;