Announcement
Congratulations to all for their outstanding performance in board results.

RAJENDRA VIDYALAYA

Jamshedpur, Jharkhand

(Affiliated to ICSE, Affiliation No. : JH023/1978 )
Top banner

RESULT 2024

RAJENDRA VIDYALAYA, JAMSHEDPUR
HIGHLIGHTS OF THE ISC SCIENCE EXAM 2024 1ST SEVEN TOPPERS
Rank Name AVG ENG + 3 Best IN %
1 PRASHANT KUMAR JHA 96.25
2 SHRISHTI GUPTA 95.75
3 SHASHANK CHOUDHARY 95
4 JISHNU SANYAL 94.75
5 YASH SARAIWALA 94.25
5 SATYAM PANDEY 94.25
6 CHIRAG CHIRANJEEVI 94
RAJENDRA VIDYALAYA, JAMSHEDPUR
HIGHLIGHTS OF THE ISC COMMERCE EXAM 2024 TOPPERS
Rank Name AVG ENG + 3 Best IN %
1 KHUSH AGARWAL 98.25
2 JIYA SINHA 88.75
3 AYUSH 88.50
4 DEEP SHRIVAS 87.50
5 AYUSHI DEY 87.00

RESULT 2023

RAJENDRA VIDYALAYA, JAMSHEDPUR
HIGHLIGHTS OF THE ISC SCIENCE EXAM 2023 1ST TEN TOPPERS
Rank Name AGV ENG + 4 Best IN %
1 ADITYA 97.25
2 HARSH SHARMA 97.00
3 SHIVANSH SINGH 96.5
4 ARPIT RANJAN 95.25
5 PRANAVI SINGH 94.5
6 DEVIKA SHRIVASTAVA 94.25
7 SUJAY SAHA 94.4
8 SHIVAM KUMAR 93.75
9 ADITYA KUMAR 93.5
10 AYUSH ADITYA 93.5
RAJENDRA VIDYALAYA, JAMSHEDPUR
HIGHLIGHTS OF THE ISC COMMERCE EXAM 2023 TOPPERS
Rank Name AGV ENG + 4 Best IN %
1 SNEHA KUMARI 94.0
2 AYUSH KUMAR 93.50
3 SMRITI PRASAD 91.0

RESULT 2022

RAJENDRA VIDYALAYA, JAMSHEDPUR
HIGHLIGHTS OF THE ISC SCIENCE EXAM 2022 1ST TEN TOPPERS
Rank Name AGV ENG + 4 Best IN %
1 SHUBHAM KUMAR 96.33
2 HARSH NANRA 96.00
3 SAMAGRA BHARATI 95.33
3 OMISHA SHREE 95.33
4 MAHARSHI BHOWMICK 93.00
5 ABHIRANJAN KUMAR 92.67
6 ABHISHEK PATRA 91.67
6 SOUMYA 91.67
7 MAISHA IMRAN 90.67
8 SHREE ITEE AGARWAL 90.00
RAJENDRA VIDYALAYA, JAMSHEDPUR
HIGHLIGHTS OF THE ISC COMMERCE EXAM 2022 TOPPERS
Rank Name AGV ENG + 4 Best IN %
1 KUMAR TUSHAR 94.5
2 PRIYASHEE DURGAE 94.25
3 UMA KUMARI 93
4 AYUSH BOSE 92.75
5 AADARSH HARSHVARDHAN 92.25
5 JIYA KUMARI 92.25
6 JOYDEEP GIRI 91.25
7 TANU SHARMA 90.75
8 AAYUSH KUMAR 90.5
9 MOHIT SINHA 90.25
9 AKANSHA KESHRI 90.25

RESULT 2021

RAJENDRA VIDYALAYA, JAMSHEDPUR
HIGHLIGHTS OF THE ISC SCIENCE EXAM 2021 1ST TEN TOPPERS
Rank Name AGV ENG + 3 Best in %
1 NISTHA SINGH 99.75
1 MD ZEESHAN FAISAL 99.75
1 NISHESH NAMAN 99.75
4 ABHISHEK KUMAR MISHRA 99.5
5 PRIYESH KUMAR SINGH 98.5
6 DISHA AGARWAL 97.25
6 AYUSHI KUMARI 97.25
8 AYUSH KARN 97
9 RUPSA BARMAN 96.75
10 SHROTTAM 96.25
RAJENDRA VIDYALAYA, JAMSHEDPUR
HIGHLIGHTS OF THE ISC COMMERCE EXAM 2021 TOPPERS
Rank Name AGV ENG + 3 Best in %
1 M. TANISCHA DEVI 98.75
2 UJJWAL KHEMKA 96.75
1 ANSHU PRIYA 96.75
4 KOMAL KUMARI 96
5 REETIKA RAMAN 94.5
6 AYUSHI DAS 93.75
6 AYUSH SHARMA 93.75
8 ARYAN KUMAR 93.25
9 ARYA RAJ SHUKLA 92.5
9 SALINI SINGH 92.5

RESULT 2020

RAJENDRA VIDYALAYA, JAMSHEDPUR
HIGHLIGHTS OF THE ISC SCIENCE EXAM 2020 1ST TEN TOPPERS
Rank Name AGV ENG + 4 Best IN %
1 AYUSH KUMAR 99.5
2 AARYAN SINGH 97.5
3 S THRISHA 97
4 SUPREETI KUMARI 96.75
5 ANJALI SINGH 96.25
5 VIDHI KESHWANI 96.25
5 SHREYA NARAYAN 96.25
7 SHRUTI PRASAD 95.5
7 RAJ SINGH 95.5
9 ADITYA RAJ 95.25
9 ADITI THAKUR 95.25
9 SHIVESH ANAND 95.25
RAJENDRA VIDYALAYA, JAMSHEDPUR
HIGHLIGHTS OF THE ISC COMMERCE EXAM 2020 TOPPERS
Rank Name AGV ENG + 4 Best IN %
1 KHUSHI AGARWAL 94.5
;